gemeente Landsmeer | Nieuws

Nieuws

Inloopbijeenkomsten over de Omgevingsvisie van Landsmeer op 8 en 12 oktober 2021

Op vrijdag 8 en dinsdag 12 oktober bent u van harte welkom bij een van de inloopbijeenkomsten over de Omgevingsvisie van Landsmeer. Dit is een strategische visie voor de lange termijn voor de gehele gemeente. De omgevingsvisie gaat in op de samenhang van verschillende aspecten in de leefomgeving, zoals wonen, duurzaamheid, verkeer en welzijn. Tijdens de inloopbijeenkomsten kunt u uw input geven op deze omgevingsvisie. Wij zorgen voor koffie en thee!

30 september 2021 10:25

André La Fontaine treedt terug als raadslid van Positief Landsmeer

Op vrijdag 24 september heeft de heer André La Fontaine schriftelijk zijn ontslag aangeboden als raadslid van Positief Landsmeer. Hij treedt terug als raadslid per 1 november 2021.

29 september 2021 16:50

Tegengaan afvaloverlast

Onlangs heeft het college van burgemeester en wethouders twee besluiten genomen over de afvalinzameling. Dit om overlast, die een deel van onze inwoners ervaart en waar wij vaak meldingen over krijgen, tegen te gaan. Besloten is dat containers en PMD-zakken voorafgaand aan de inzameldag na 20.00 uur aangeboden moeten worden op de daarvoor aangewezen inzamelplaats.

27 september 2021 08:50

Uitkomst oriënterende gesprekken bestuurlijke toekomst Landsmeer

In april 2021 heeft de gemeenteraad van Landsmeer het college opdracht gegeven om oriënterende gesprekken te voeren met de colleges van gemeente Purmerend en Amsterdam inzake een bestuurlijke fusie met Landsmeer. Deze – puur oriënterende – gesprekken zijn onlangs gevoerd en gebleken is dat voor beide gemeentes een bestuurlijke fusie met Landsmeer tot de mogelijkheden behoort. De gemeenteraad van Landsmeer zal zich de komende tijd buigen over deze uitkomsten.

15 september 2021 12:50

Stap over op duurzame energie met zonnepanelenactie Landsmeer

Besparen op uw energierekening door zelf duurzame energie op te wekken? Door mee te doen aan de zonnepanelenactie in gemeente Landsmeer koopt u zonnepanelen tegen een gunstige prijs. Wethouder Mandy Elfferich: "Met zonnepanelen maakt u uw woning klaar voor een duurzame toekomst. En elke stap die we nemen helpt in de strijd tegen klimaatverandering."

03 september 2021 13:45