Nieuws

Aanslag gemeentelijke belastingen/WOZ-beschikking 2021

De komende weken ontvangt u het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen/WOZ-beschikking 2021. Inwoners die gebruik maken van de Berichtenbox op MijnOverheid ontvangen het aanslagbiljet niet meer op papier.

23 februari 2021 11:40

Oorlogsmonument Landsmeer wordt opgeknapt

In 2020 vierden we, zij het door het coronavirus in aangepaste vorm, dat Nederland 75 jaar geleden bevrijd is. Ter nagedachtenis aan de Landsmeerders, die in het verzet actief waren of anderszins van betekenis waren ten tijde van de Tweede Wereldoorlog, heeft de gemeenteraad van Landsmeer in juli 2019 bij amendement aangegeven graag een plaquette te willen plaatsen bij het oorlogsmonument in Landsmeer.

15 februari 2021 12:25

Gemeente Landsmeer krijgt nieuw Beleidsplan Afval en Grondstoffen

Gemeente Landsmeer zal een nieuw Beleidsplan Afval en Grondstoffen opstellen. Het huidige afvalbeleidsplan van de gemeente loopt van 2016-2020 en is daarmee ten einde gekomen. Daarnaast loopt de gemeente achter op de landelijke doelstellingen die de Rijksoverheid heeft vastgesteld (VANG-programma: van afval naar grondstof) met betrekking tot scheidingspercentages en het aantal kilogram restafval per inwoner. De hoeveelheid ingezameld restafval is momenteel nog te groot.

12 februari 2021 10:55

KPN hervat werkzaamheden glasvezel

Enige tijd geleden is door KPN aangekondigd dat er glasvezel wordt aangelegd in Landsmeer. Deze werkzaamheden hebben tijdelijk stilgelegen in verband met een bodemonderzoek dat verricht diende te worden. De doorlooptijd van dit bodemonderzoek liep langer dan voorzien. In overeenstemming met de gemeente hervat KPN nu de werkzaamheden.

10 februari 2021 16:35

Sociale huurwoningen naar mensen die ze het hardst nodig hebben

Actief woningzoekenden en mensen met dringende omstandigheden moeten meer kansen krijgen om een sociale huurwoning te vinden. Vijftien colleges van B&W in de regio Amsterdam hebben hiertoe besloten. Het nieuwe beleid wordt nu voorgelegd aan de gemeenteraden die er de komende maanden een besluit over gaan nemen. De verwachting is dat de nieuwe woonruimteverdeling medio 2022 in gaat.

10 februari 2021 11:40