Nieuws

Maatschappelijk werker en sociaal raadsvrouw stellen zich voor

Op het Middelpunt werken sinds kort twee nieuwe mensen: Wieneke Goudriaan, algemeen maatschappelijk werker, en Heleen Hegi, sociaal raadsvrouw.

14 april 2021 15:30

Denk mee over nieuwbouwplannen voor Zuideinde 40-42

KBK bouwgroep, sinds eind vorig jaar eigenaar van de locatie Zuideinde 40-42, heeft het voornemen om op deze plek meerdere woningen voor starters te realiseren. Graag betrekken zij de inwoners van Landsmeer bij de nieuwbouwplannen. Wat vindt u van de plannen? Wat is uw mening over het ontwerp? En wat zijn uw wensen over bijvoorbeeld parkeren? U kunt hierover meedenken door vóór 3 mei de enquête in te vullen. Dit duurt ongeveer 10 minuten. Uw antwoorden worden vertrouwelijk behandeld en anoniem verwerkt.

14 april 2021 14:35

Op zoek naar ‘beste Doortrapper’ in Landsmeer

Gemeente Landsmeer gaat dit voorjaar op zoek naar de beste Doortrapper. Een inwoner van de gemeente Landsmeer die ondanks zijn of haar leeftijd (65+) nog steeds vitaal is en regelmatig op de fiets stapt. Tijdens de lentefietstocht op vrijdag 7 mei wil de gemeente deze Doortrapper in het zonnetje zetten. De zoektocht naar de beste Doortrapper en de lentefietstocht zijn onderdeel van het programma Doortrappen.

13 april 2021 10:55

Gemeente Landsmeer start samenwerking met Stichting Buurtgezinnen

Op 1 april jl. is de gemeente Landsmeer een samenwerkingsverband gestart met Stichting Buurtgezinnen. Deze start is feestelijk (en coronaproof) gemarkeerd in aanwezigheid van Mandy Elfferich, wethouder Jeugdzorg. Buurtgezinnen zet zich in voor preventieve en laagdrempelige ondersteuning voor overbelaste gezinnen. Hiermee wordt voorkomen dat de problemen verergeren. In Landsmeer richt Buurtgezinnen een proeftuin in. De proeftuin duurt in principe 2 jaar. In deze periode wordt duidelijk of Buurtgezinnen aanslaat in de gemeente en hoe groot de vraag is naar deze vorm van hulp. Er wordt intensief samengewerkt met het Middelpunt en andere lokale professionals.

07 april 2021 13:55

Voorkomen van problematische schulden

Een keer de huur, zorgverzekering, drinkwater of energierekening vergeten te betalen. Net even krap bij kas zitten en niet op tijd kunnen betalen. Dit kan ons allemaal wel eens gebeuren. Soms speelt er echter meer. Inwoners die moeite hebben bij het betalen van hun vaste lasten, wachten vaak lang voor ze om hulp vragen. Schulden kunnen zich zo opstapelen. Door schulden vroegtijdig te signaleren, kunnen we op tijd hulp bieden.

07 april 2021 13:25