gemeente Landsmeer | Bestemmingsplan Landelijk gebied

Artikel Bestemmingsplan Landelijk gebied

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Landsmeer maakt ingevolge artikel 3.8 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 21 april 2009 het bestemmingsplan 'Landelijk Gebied' gewijzigd heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan Landelijk gebied heeft betrekking op het gehele grondgebied van de gemeente Landsmeer, met uitzondering van de lintbebouwing van de kernen Landsmeer (inclusief de nieuwe ontwikkeling Luijendijk-Zuid), Den Ilp en Purmerland. Het betreft de polder Purmerland in het noorden en de Landsmeerderpolder in het zuiden, alsook een deel van het Ilperveld en het Rietveld. Het bestemmingsplan heeft een conserverend karakter.

 

 Vastgestelde documenten

 Plankaart 1
 Plankaart 2
 Planregels
 Toelichting
 nota van zienswijzen
 Quick scan geluid