gemeente Landsmeer | Verkeer

Artikel Verkeer en wegen

 

Veilig verkeer_cartoon Arend van Dam_klein

Hieronder vindt u een aantal onderwerpen over het thema verkeer, verkeersveiligheid en wegen. Klik op het document van uw interesse voor meer informatie. 

Meldingen
Heeft u klachten of meldingen? Meld het ons.


 


VERKEERSVEILIGHEID en campagnes

onderwerp           specificatie                                                                                               
meldingen

 meld hier verkeersonveilige situaties of Veilig Verkeer Nederland

VERKEER algemeen

onderwerp           specificatie                                                                                              
inrijverbod  er geldt een inrijverbod ter hoogte van Purmerland
blauwe zone  meer info over ontheffing en plattegrond van de zone
parkeren  informatie over parkeren
doortrappen  project Doortrappen: hoe kunnen senioren langer en veilig blijven fietsen

WEGEN 

onderwerp            specificatie                                                                                             
projecten  hier vindt u informatie over de lopende (bouw)projecten en herbestrating
beheer  wie is de beheerder van welke weg?

De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, beheer en onderhoud én de verkeersveiligheid van de openbare infrastructuur. Hieronder vallen openbare wegen, parkeerterreinen, pleinen, voet- en fietspaden binnen de woonkernen Landsmeer, Den Ilp en Purmerland. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de provincie zijn verantwoordelijk voor het landelijk gebied buiten de bebouwde kom.