Artikel Water en riool - startpagina

Landsmeer schoon_illustratie Arend van Dam


Heeft u klachten of meldingen op het gebied van water of riool? U kunt alle meldingen in de openbare ruimte indienen via het digitale loket of stuur een mail gemeente@landsmeer.nl
Ook zjn w
e zijn bereikbaar via telefoon: 020 - 4877 111, klik hier voor onze openingstijden.

Hieronder vindt u diverse onderwerpen die op water en riool betrekking hebben.
K
lik op het onderwerp van uw keuze voor meer informatie.

 

 


WATER

onderwerp

 specificatie
Aanlegsteigers  regels rond het aanleggen van steigers
Beschoeiing en walkanten  taken die eigenaren behoren uit te voeren
Bootjes

 ligplaats bootjes in gemeentewater, mag dat?

Bruggen  bedieningstijden
Blauwalg  blauwalg, stankoverlast en veilig zwemwater
Dieren  dode dieren, waar meld ik dat?
Hoogheemraadschap  beheergebied van het Hoogheemraad binnen de gemeente
Klachten en meldingen    hier kunt u terecht om zaken te melden,
 kijk ook eens op meldpuntwater.nl
Oevers

 beschoeiingen, aanlegsteigers en beplanting

Regentonnen  actie gratis regentonnen voor 500 bewoners
Rietkragen  rietkragen kunnen losraken, overlast drijvende rietkragen
Stankoverlast  blauwalg, stankoverlast en veilig zwemwater
Vaaroverlast  overlast vaartuigen melden
Veerdiensten  info over de 2 pontveren
Vuil  drijfvuil en ander vuil op het water
Waterdiepte  normen en regels voor waterdiepte
Waterplanten  oevers: beschoeiingen, aanlegsteigers en beplanting
Waterplan  samenwerking met Hoogheemraad
Zwemwater  blauwalg, stankoverlast en veilig zwemwater

RIOOL

onderwerp                    specificatie                                                          
afvalwater  het lozen van afvalwater
campagne  nieuws over de poster campagne schoon riool (2016/2017)
hemel- en grondwater  verbod op lozen op riool / gescheiden stelsel
geur  rioolgeur in huis
goed gebruik  voorkom storingen en verstopping
gemalen  drukriolering en minigemalen
rioolaansluiting  wie is verantwoordelijk en aanvraagformulieren
rioolheffing  rioolheffing, een gemeentelijke belasting
verstopping  waar meld ik een storing of verstopping in een (hoofd)riool?

Links

Graag verwijzen wij u naar andere interessante sites: