gemeente Landsmeer | Toewijzen sociale huurwoning

Artikel Toewijzen van sociale huurwoningen

Er lijkt vaak onduidelijkheid te bestaan over het toewijzen van sociale huurwoningen in de gemeente Landsmeer. Niet alle woningen worden geadverteerd op het platform WoningNet, woningen lijken lang leeg te staan en soms worden gewilde woningen toegewezen aan personen die niet uit Landsmeer komen. Daarom beantwoorden wij enkele veel gestelde vragen van Landsmeerders door uit te leggen hoe het systeem van woningtoewijzing via WoningNet werkt.

WoningNet

Het zoeken van een sociale huurwoning in de gemeente Landsmeer gaat via het platform WoningNet. Om Landsmeer te vinden in WoningNet selecteert u het kopje "stadsregio Amsterdam", vervolgens kunt u Landsmeer selecteren onder de verschillende stadsdelen van Amsterdam. Bij de inschrijving levert u een bruto jaarinkomen, uw geboortedatum, uw woonplaats en de gezinssamenstelling aan. Ook geeft u aan in welke gemeente u een woning zoekt en wat uw woonwensen zijn. Op basis van deze gegevens krijgt u een aanbod van passende woningen te zien. Of de woning voor u passend is wordt onder andere bepaald door de ligging, de grootte, de huurprijs en uw inkomen. De woningen die u ziet zijn niet alle vrijgekomen woningen in Landsmeer. U ziet alleen de woningen die passen bij uw wensen, de grootte van uw huishouden en inkomen. Om meer aangeboden woningen te zien kunt u bijvoorbeeld de woonwensen aanpassen naar een hoger/lager aantal kamers of een ander bouwjaar in te voeren bij uw voorkeuren. Let er wel op dat de huurprijs fors kan toenemen bij het aanpassen van uw woonwensen.

Punten

Op 16 januari 2023 is het systeem voor het toewijzen van sociale huurwoningen veranderd. In het verleden sloot een woningzoekende die zich inschreef op WoningNet en/of Woonmatch aan bij een statische wachtlijst. Sinds 16 januari is er sprake van een puntensysteem. Per reactie krijgt een woningzoekende zoekpunten. Wie vaak reageert stijgt sneller op de wachtlijst dan een woningzoekende die sporadisch of niet reageert. Daarnaast bestaan er wachtpunten, dit zijn punten die jaarlijks toebedeeld worden aan iedereen die ingeschreven staat op WoningNet. Ook zijn er startpunten voor jongeren die een jongerenwoning verlaten. Binnen de stadsregio Amsterdam zijn startpunten alleen van toepassing in de gemeente Amsterdam en Zaanstad.

Verder kan men aanspraak maken op situatiepunten. Situatiepunten zijn bedoeld als een extra steun in de rug als men dringend op zoek is naar een woning. Het zijn punten die u naast wachtpunten en zoekpunten kunt opbouwen. Het opbouwen van situatiepunten kan in alleen bepaalde gevallen en op aanvraag. Wilt u situatiepunten aanvragen of bent u op zoek naar meer informatie? Kijk dan op vraagpuntenaan.nl

Directe bemiddeling

Volgens de huidige regels werken de gemeente en corporaties bij de volgende groepen met directe bemiddeling: statushouders, sociaal-medisch urgenten, 5% maatwerkregeling corporaties, stadsvernieuwingskandidaten en individuen die uitstromen uit de maatschappelijke opvang. Bij directe bemiddeling worden de vrijgekomen woningen niet online gepubliceerd en zijn dus niet te zien voor de reguliere woningzoekenden. Meer informatie over voorrangsgroepen waarbij direct bemiddeld wordt vindt u hier.

Bij directe bemiddeling zoeken de betrokken woningcorporaties in samenspraak met de gemeente naar een passende woning. De gemeente bezit verder zelf geen woningen. Het is voor de gemeente niet mogelijk om woningzoekenden waarbij niet direct bemiddeld wordt te helpen bij het vinden van een passende woning. Alle andere vormen van toewijzing gaan tussen de woningzoekenden en woningcooperaties. De gemeente treedt hierbij niet op als bemiddelaar. 50% Van de woningvoorraad is bestemd voor de reguliere markt. Het staat iedereen, dus ook Landsmeerders, vrij om te reageren op deze woningen. 20% Van de woningvoorraad is bestemd voor zogeheten regionale voorrang, zoals bijvoorbeeld stadvernieuwingskandidaten.

Lokale voorrang

Sommige inwoners van de gemeente Landsmeer kunnen gebruik maken van bepaalde vormen van voorrang. De meest gebruikte vorm is lokale voorrang. Deze voorrang is bedoeld voor woningzoekenden die binding hebben met de gemeente Landsmeer. Die binding wordt getoetst aan de inschrijftijd in de gemeente. Stond u in de afgelopen 10 jaar onafgebroken 6 jaar of langer ingeschreven in de gemeente Landsmeer, dan heeft u recht op lokale voorrang. In de advertentie van de betreffende huurwoning op WoningNet staat door de corporatie aangegeven welke voorrangregels van toepassing zijn op de woning. De gemeente stemt jaarlijks met de corporaties af welke groepen lokale voorrang krijgen en welk percentage van de vrijgekomen woningen toekomt aan personen met lokale voorrang. Op dit moment wordt 30% van de vrijgekomen woningen verhuurt aan inwoners met lokale voorrang. In de toekomst stijgt dit percentage naar 50% en wordt de helft van het aantal beschikbare woningen verhuurd met lokale voorrang. Dit is vanaf 2024 mogelijk door een aanpassing in de Woningwet.

Urgentie

Bij een uitzonderlijk hoge nood voor huisvesting, bijvoorbeeld in het geval van medische noodzaak of huiselijk geweld, kunt u urgentie aanvragen. De gemeente Zaanstad beoordeelt de urgentie-aanvragen voor alle kleine gemeentes in Zaanstreek-Waterland. Te weten: Wormer, Oostzaan en Landsmeer. De gemeente Zaanstad heeft een sociaal team met de expertise om elke aanvraag voor urgentie tijdig en naar behoren te beantwoorden. Urgentie-aanvragen worden altijd beoordeelt door een expert, zo worden aanvragen voor sociaal-medische urgentie altijd beoordeeld door een arts. In het verleden moest een woningzoekende met een urgentieverklaring zelf reageren op passende woningen in WoningNet. Sinds 16 januari 2023 krijgen woningzoekenden met urgentie zo snel mogelijk een passende woning aangeboden door de corporaties. Dit proces heet directe bemiddeling. In zeer uitzonderlijke gevallen kan het college van burgermeester en wethouders besluiten om een inwoner urgentie te verlenen doormiddel van de hardheidsclausule. Meer informatie over de voorwaarden voor het verkrijgen van een urgentieverklaring vindt u hier.

Leegstand

Soms lijken sociale huurwoningen in de gemeente Landsmeer leeg te staan terwijl ze niet op WoningNet verschijnen. Vaak is er voor deze tijdelijke leegstand een logische verklaring. Het vertrek van een huurder biedt de corporaties een kans om onderhoud te plegen of de woning te verduurzamen. Bij het vertrekken van een huurder zorgt de corporatie altijd eerst dat de woning in orde is voor een volgende bewoner voordat deze woning online gepubliceerd wordt. De tijd tussen het vrijkomen van de woning en het publiceren van die woning op WoningNet is onder anderen afhankelijk van de staat van deze woning en het te plegen onderhoud. Bij directe bemiddeling wordt de woning niet aangeboden op WoningNet. Vaak wordt er bij een vrijgekomen woning eerst gekeken door de corporaties en de gemeente of er bijvoorbeeld een woningzoekende met een urgentieverklaring geplaatst kan worden. Na het publiceren van de vrijgekomen woning wordt er gereageerd via WoningNet. Vanuit deze reacties wordt de woning aangeboden aan een woningzoekende. Deze woningzoekende mag de woning bezichtigen, daarna wordt er een contract opgemaakt en kan er getekend worden. Dit proces kan soms tot enkele weken in beslag nemen. Al met al kan hierdoor voorkomen dat een woning tussen twee huurders in enkele maanden leeg staat.