gemeente Landsmeer | Ondernemen in Landsmeer

Artikel Ondernemen

Landsmeer is sterk gebaat bij een gezond ondernemingsklimaat en een stimulerend gemeentebeleid. De gemeente voert regelmatig overleg met de Bedrijfsbelangenvereniging Landsmeer (BVL) om een goed beeld te krijgen van het bedrijfsleven in Landsmeer. Het overleg is bedoeld om elkaar wederzijds te informeren en om een gezond ondernemingsklimaat te stimuleren. Het bestuur van de BVL heeft aangegeven dat zij ook open staan om andere ondernemers te helpen. Het bestuur, maar ook de aangesloten ondernemers, hebben veel ervaring en kennis en willen graag andere ondernemers helpen.

Naast de bedrijfsbelangenvereniging zijn winkeliers en pandeigenaren in de kern van Landsmeer verenigd in het Ondernemersfonds Winkels Centrum Landsmeer. Sinds 2019 is de kern van Landsmeer een BIZ-gebied.  Voor meer informatie over het winkelgebied en ondernemen in het centrum kunt u de volgende website bezoeken winkelcentrum Landsmeer

Startersloket

Bent u woonachtig in de gemeente Landsmeer en denkt u na over het starten van een eigen onderneming? Als gemeente helpen wij u graag op weg. Via ons Startersloket kunt u zich optimaal voorbereiden op de start van een eigen onderneming. Het Startersloket biedt oriënteerde en startende ondernemers een online platform met veel praktische informatie, zoals een uitgebreid stappenplan, handige (reken)tools, kennisartikelen, blogs en ondernemersnieuws. Ook kunt u online trainingen volgen om meer te leren over het starten als ondernemer. Toch nog vragen? Neem dan per chat, mail of telefoon contact op met een ervaren ondernemersadviseurs van het Startersloket. Een goede start is het halve werk!

Meer weten? Ga naar Startersloket Landsmeer

Heeft u vragen omtrent de maatregelen vanuit de regering met betrekking tot het coronavirus kijk dan hier.

Toekomstvisie 2025

Landsmeer heeft op economisch vlak veel te bieden. Wij hebben een kleine maar vitale agrarische sector die een belangrijke functie heeft, ook in het natuurbeheer. Er zijn veel (zakelijke) dienstverleners, vaak kleinschalige bedrijfjes of ZZP'ers. En we hebben met Adriaan Goede BV een toonaangevend en internationaal opererend bedrijf in huis. Ook zijn we trots op de BVL, onze bedrijvenvereniging, waar de kracht van onze gemeenschap sterk in naar voren komt. Onze economische sector is sterk en willen wij de komende jaren verder versterken. We zullen ruimte geven om innovatieve mogelijkheden te realiseren. Kernbegrippen daarbij zijn: creativiteit en, innovatie, kleinschaligheid, proeftuin, een plaats waar sectoren elkaar ontmoeten, geïnspireerd door de prachtige omgeving. En waar mogelijk zullen wij helpen, stimuleren, aanjagen of het initiatief nemen. 

De komende jaren gaan we onze krachten verder versterken door te werken aan de volgende drie sporen:

1: Economie, recreatie, toerisme Kleinschalig en focus op innovatie
2: Wonen en leven Goed wonen voor jong en oud in een vitale samenleving
3: Ruimte en mobiliteit Recreatie-knooppunt Landsmeer en ontwikkeling van het groen blauwe landschap

U kunt de hele toekomstvisie hier nalezen.

Heeft u vragen over ondernemen?

Op de landelijke site Ondernemersplein vindt u gebundelde informatie van onder andere overheden, Kamer van Koophandel, het UWV en het CBS. U kunt er informatie vinden over vergunningen, octrooirecht, subsidies en regionale trends. U kunt direct zaken regelen, video’s en webinars volgen en veel informatie en regelgeving wordt per branche aangeboden.

Ondernemersloket

Bent u ondernemer in de regio en heeft u vragen over ondernemerschap en ondernemen in de gemeente? Neem dan rechtstreeks contact op met het Ondernemersloket via (0299) 452 400 of stuur een e-mail naar ondernemersloket@purmerend.nl Het Ondernemersloket is een samenwerking tussen de Gemeente Waterland, Landsmeer en Purmerend. Monique Lindner en Tim Mars, allebei ondernemer én ambtenaar, staan voor u klaar.

Zoekt u als ondernemer personeel?
Dan kunt u terecht bij het Werkgevers Servicepunt Zaanstreek-Waterland (WSP). WSP is een samenwerkingsverband van de regionale gemeenten, waaronder Landsmeer, en UWV. Het WSP werkt samen met veel partners op de arbeidsmarkt, zoals ondernemers, uitzendbureaus, het onderwijs, diverse hulpverleningsinstanties en welzijnsorganisaties.

Bedrijf starten?

Stap 1. Controleer bestemmingsplan

Wilt u een bedrijf starten en heeft u een pand op het oog? Check dan eerst bij de gemeente het bestemmingsplan van de locatie van uw (mogelijke) bedrijfspand. Er mag alleen een bedrijf in een pand worden gevestigd als het desbetreffende bestemmingsplan een bedrijf toelaat en dan in het bijzonder een bedrijf in uw branche.

Stap 2. Milieuvergunning aanvragen of milieumelding doen

Zal uw bedrijf vanwege de producten of bedrijfsvoering het milieu belasten? Dan hebt u een milieuvergunning nodig. De voorwaarden om een vergunning te krijgen, hangen af van een aantal zaken, zoals het productieproces, de opslag van goederen en de grondstoffen en machines die u gebruikt. Voor bepaalde typen bedrijven, bijvoorbeeld voor de detailhandel, gelden algemene milieuvoorschriften.

Voldoet u aan deze regels? Dan is het aanmelden van uw bedrijf bij de gemeente voldoende.

Stap 3. Bouwvergunning aanvragen

Wie een nieuw bedrijf start, begint meestal met bouwen of verbouwen. Daarvoor is in veel gevallen een omgevingsvergunning nodig. Wanneer de exploitant een bouwplan indient, toetst de gemeente dit aan diverse eisen, zoals de situering van het horecabedrijf, het aantal bezoekers en de oppervlakte.

Bouwvergunning én milieuvergunning nodig?

Hebt u bouwplannen, terwijl u ook een milieuvergunning nodig heeft? Vraag dan éérst de milieuvergunning aan en daarna de bouwvergunning. U kunt namelijk pas een bouwvergunning krijgen als over de aanvraag voor een milieuvergunning is beslist. Bovendien kunnen milieu-eisen bouwkundige gevolgen hebben.

Zie ook: Ondernemersplein

Winkeltijden

In Landsmeer mag een winkel van maandag tot en met zaterdag open zijn tussen 06:00 uur en 22: 00 uur. Op zondag mogen alle winkels open zijn tussen 12:00 uur en 19:00 uur. Winkels mogen ook open op nieuwjaarsdag, goede vrijdag, tweede paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, 24 december, eerste en tweede Kerstdag en op 4 mei tussen 12:00 uur en 19:00 uur. Winkeliers bepalen, binnen deze grenzen, zelf de openingstijden. Voor actuele openingstijden verwijzen we u naar de website van de betreffende winkel of de winkeliersvereniging. Tijdens de nachturen van 22:00 uur tot 06:00 uur is winkelopenstelling niet toegestaan. Hebt u een bijzondere reden, dan kunt u vrijstelling of ontheffingen van deze verplichte sluiting aanvragen bij het College van B&W.

Markt

Wekelijks wordt op vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur op het Marktplein te Landsmeer een markt gehouden. De markt brengt sfeer in het dorp en is een ontmoetingsplaats voor velen. Er wordt een actief beleid gevoerd voor de werving van niet-vertegenwoordigde branches op de markt.

Links voor ondernemers lokaal

Voor de Landsmeerse bedrijvigheid verwijzen we u naar de volgende websites:

 

 Daar vindt u informatie over en links naar sites van bedrijven, verenigingen en clubs in Landsmeer.

Landelijk