gemeente Landsmeer | Bestemmingsplan Luijendijk-Zuid

Artikel Bestemmingsplan Luijendijk-Zuid

08-04-09
Goedkeuring bestemmingsplan Luijendijk-Zuid
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Landsmeer maakt ingevolge artikel 28 lid 6 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend dat het college van gedeputeerde staten van de provincie Noord-Holland bij besluit van 17 maart 2009 op grond van artikel 9.1.4 leden 1 en 2 Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening het bestemmingsplan "Luijendijk-Zuid" heeft goedgekeurd.

02-12-2008
Vaststelling bestemmingsplan Luijendijk-Zuid
De gemeenteraad van de gemeente Landsmeer maakt ingevolge artikel 9.1.4 leden 1 en 2 Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening juncto artikel artikel 26 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend dat de Gemeenteraad van Landsmeer bij besluit van 25 november 2008 het bestemmingsplan "Luijendijk-Zuid" op grond van artikel 25 Wet op de Ruimtelijke Ordening gewijzigd heeft vastgesteld.

Het plangebied
Het plangebied omvat het gebied dat begrensd wordt door de huidige woonwijk Luijendijk (in het noorden), de percelen langs het Zuideinde/ het Lint (in het oosten), de gemeentegrens met de gemeente (in het zuiden) en de as van het Twiske, tevens gemeentegrens met de gemeente Oostzaan (in het westen).