Artikel Monumenten

De gemeente Landsmeer herbergt meer waardevolle objecten dan u misschien vermoedt. Om meer duidelijkheid te kunnen bieden over waardevolle objecten in de gemeente Landsmeer, heeft de Monumentencommissie een inventarisatielijst met een bijbehorende overzichtskaart opgesteld. Met foto's en tekst is omschreven waarom de objecten waardevol zijn. Het gaat bijvoorbeeld om woningen, boerderijen, of bruggen.

Digitaal beschikbaar

Monumentencommissie

De monumentencommissie is een onafhankelijke adviescommissie van het college. Zij bestaat uit vier leden en een voorzitter en adviseert het college van B&W over zaken die van cultuurhistorisch belang zijn, zoals de bescherming van monumenten en bouwplannen met betrekking tot monumenten. Gemiddeld vergadert de monumentencommissie één keer per maand, afhankelijk van de zaken die actueel zijn.