Artikel Monumenten

De gemeente Landsmeer herbergt meer waardevolle objecten dan u misschien vermoedt. Om meer duidelijkheid te kunnen bieden over waardevolle objecten in de gemeente Landsmeer, heeft de Monumentencommissie een inventarisatielijst met een bijbehorende overzichtskaart opgesteld. Met foto's en tekst is omschreven waarom de objecten waardevol zijn. Het gaat bijvoorbeeld om woningen, boerderijen, of bruggen.

U kunt de beschrijvingen opvragen door een mail te sturen, vermeld svp de locatie waar het om gaat. 

Klik hier voor meer informatie over de Monumentencommissie