Artikel Monumenten

De gemeente Landsmeer herbergt meer waardevolle objecten dan u misschien vermoedt. 

Hieronder wat relevante onderwerpen:

aanvraag de procedure voor het aanwijzen van een pand als beschermd gemeentelijk monument
beleid het huidige beleid (2013-2015)
beoogde gemeentelijke monumenten tabel met beoogd erfgoed, opgesteld door Monumentencommissie
gemeentelijke monumenten  inventarisatie erfgoed met beschrijving en foto's, opgesteld door Monumentencommissie
monumentencommissie samenstelling en werkzaamheden
rijksmonumenten overzicht rijksmonumenten
subsidie financiële regelingen bij aanvragen monument
vergunning aanvraag omgevingsvergunning voor bouwen of slopen
verordening erfgoedverordening met vastgestelde voorschriften en regels