Artikel Breekoever Noordblok, laatste fase

De laatste fase van de Breekoever is in voorbereiding. Het betreft de ruimte aan de Breek, die bekend staat als het Noordblok. Hier worden aan het water en achter de kerk nog een aantal woningen en appartementen gebouwd. Eigen Haard stelt hiervoor een plan op. Verder worden langs de Breekoever een boulevard, de definitieve boothelling en een wandelpad richting sportpark gerealiseerd.

Planning

In maart 2016 hebben Eigen Haard en de gemeente een plan gepresenteerd voor het Noordblok. Deze fase wordt momenteel herontwikkeld. Op dit moment wordt er met diverse partijen onderzoek gedaan naar een nieuw woonprogramma. De woningtypen, koopprijzen en de verkooptermijn zijn op dit moment onbekend. Zodra we meer kunnen vertellen over het woonprogramma van het Noordblok, dan zal via deze website bekend worden gemaakt op welke manier dit zal worden gecommuniceerd.

Informatie

Vragen

Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met Wietse Bulk via w.bulk@landsmeer.nl

Breekoever - luchtfoto met tekst fase 3

Breekoever, nog te bouwen fase 3
Breekoever, nog te bouwen fase 3