gemeente Landsmeer | Breekoever Noordblok, laatste fase

Artikel Breekoever Noordblok, laatste fase

De laatste fase van de Breekoever betreft de ruimte aan De Breek, die bekend staat als het Noordblok. Hier worden aan het water en achter de kerk 8 herenhuizen en 10 seniorenwoningen gebouwd. Verder worden langs de Breekoever een boulevard, de definitieve boothelling en een wandelpad richting sportpark gerealiseerd.

Planning
Tijdens de raadsvergadering van 27 mei 2021 heeft de gemeenteraad van Landsmeer het ontwerp bestemmingsplan voor Breekoever Noordblok vrijgegeven. Dit betekent dat de ruimtelijke procedure voor het project kan worden opgestart. De eerstvolgende stap is de zogenoemde terinzagelegging.
Op korte termijn wordt het ontwerp bestemmingsplan voor 6 weken ter inzage gelegd. Dit wordt gecommuniceerd via Het Kompas, de website van de gemeente Landsmeer en de Staatscourant. Tijdens de terinzagelegging kunnen zienswijzen worden ingediend door belanghebbenden. Na sluiting van de termijn van 6 weken worden de binnengekomen zienswijzen gelezen en beantwoord. Op basis daarvan worden er eventuele aanpassingen doorgevoerd in het ontwerp bestemmingsplan. Vervolgens wordt het definitieve bestemmingsplan opgemaakt en ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad van Landsmeer.

Informatie
De verkoop van de woningen verloopt niet via de gemeente Landsmeer. Voor meer informatie over het project en inschrijving verwijzen wij u graag naar de website van de initiatiefnemer: www.breekoever.nl.

Contact
Heeft u vragen over de ruimtelijke procedure dan kunt u contact opnemen met Ali Bal via a.bal@landsmeer.nl of telefonisch via 020-4877111.

Breekoever - luchtfoto met tekst fase 3

Breekoever, nog te bouwen fase 3
Breekoever, nog te bouwen fase 3