Artikel Breekoever Noordblok, laatste fase

De laatste fase van de Breekoever betreft de ruimte aan de Breek, die bekend staat als het Noordblok. Hier worden aan het water en achter de kerk nog een aantal woningen en appartementen gebouwd. Eigen Haard stelt hiervoor een plan op. Verder worden langs de Breekoever een boulevard, de definitieve boothelling en een wandelpad richting sportpark gerealiseerd.

Planning

In maart 2016 hebben Eigen Haard en de gemeente een plan gepresenteerd voor het Noordblok. In 2018 heeft Eigenhaard een verzoek ingediend om het bestemmingsplan te wijzigen ten behoeve van het realiseren van 18 woningen , waaronder 8 woningen voor senioren.
Er worden nog enkele onderzoeken afgerond alvorens de ruimtelijke procedure ter inzage gaat. we verwachten dat deze procedure voor het zomerreces 2019 wordt opgestart. Geadviseerd wordt het huis-aan-huisblad het Kompas en de website van de gemeente Landsmeer in de gaten te houden.

Informatie

Contact

Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met Bob Visser via b.visser@landsmeer.nl of telefonisch via 020-4877111.

Breekoever - luchtfoto met tekst fase 3

Breekoever, nog te bouwen fase 3
Breekoever, nog te bouwen fase 3