gemeente Landsmeer | Havenzathe fase 2 Q&A

Artikel Havenzathe fase 2 Q&A


1. Wat gebeurt er precies op de Burgweg? Hoe lang wordt het verkeer daar gehinderd en waar?
We zijn bezig met de herinrichting van Havenzathe, fase 2. Tijdens de werkzaamheden aan de Burgweg, Engelenburg, Doornenburg, deels Drakenstein en Zwaansburg, is doorgaand verkeer over de Burgweg niet mogelijk. We vervangen steeds een deel van de Burgweg. De Burgweg gaan we dus in delen openmaken, zodat we de oude riolering kunnen verwijderen en vervolgens nieuwe riolering en nieuwe bestrating aanbrengen. Doorgaand verkeer over de Burgweg is dan niet mogelijk, maar u kunt wel tot aan het werkvak rijden en parkeren. Afhankelijk van het weer en onvoorziene omstandigheden verwachten we dat het werk in juni 2024 wordt opgeleverd.

2. Hoe ziet de Burgweg er straks uit? 
De wijk wordt ingericht conform het door het college vastgestelde ontwerp voor fase 2. Dit betekent dat er op de weg belijning komt met 1.70m brede fietsstroken; dat er paaltjes worden geplaatst om autoverkeer af te remmen en dat er twee drempels komen bij de oversteek. Het ontwerp vindt u hier. De snelheid van het verkeer over de Burgweg wordt met deze maatregelen afgeremd.

3. Wat doen jullie tegen sluipverkeer en te hard rijdende auto's in de steeg bij Drakenstein
Sluipverkeer wordt zoveel mogelijk tegengegaan door verkeershekken en borden. U kunt klachten hierover melden via gemeente@landsmeer.nl

4. Zijn de vuilnisophaalplekken  veranderd?
Als uw straat tijdens de werkzaamheden is opengebroken, kunt u uw afvalcontainers op de gebruikelijke ophaaldagen plaatsen op de dichtstbijzijnde inzamelplaats die niet is opgebroken. Op de M.L. Kingstraat zijn twee tijdelijke inzamelplekken gemaakt (ter hoogte van Loevestein 1 en Engelenburg 7).

5. Wanneer gaan jullie voor fase 2 de beloofde bomen planten en waar?
De beloofde bomen worden geplant in de eerste week van december 2023. Er worden 2 bomen geplant langs de sloot bij Doornenburg en 7 bomen langs de Burgweg.

6. Waar kan ik terecht voor vragen en klachten?
Alle communicatie over uitvoering van het werk verloopt via de aannemer. U kunt daarvoor per email contact opnemen met de uitvoerder, Pieter List via p.list@min-infra.nl

7. Waarom deze tijdelijke oplossing voor het laden en lossen van vrachtwagens t.b.v. Jumbo?. Bewoners hebben er last van
Alle mogelijkheden zijn onderzocht i.s.m. de Jumbo en de ondernemers. Er is voor de oplossing gekozen met een keerlus in de garagestraat van Drakenstein. Dit levert de minste overlast op en biedt de meeste veiligheid. We vragen hiervoor begrip.

8. Hoe ziet de planning van fase 2 eruit?
Het werk wordt in vier delen uitgevoerd en afhankelijk van het weer en onvoorziene omstandigheden wordt verwacht dat het klaar is in juli 2024. Update april 2024: Helaas hebben we de planning moeten bijstellen het werk zal eind september 2024 afgerond worden. De vertraging komt voornamelijk door de weersomstandigheden en het extra ondergrondse werk dat is uitgevoerd.

9. Blijft mijn woning bereikbaar vanaf de straat?
U kunt uw woning altijd te voet bereiken door middel van loopschotten. We proberen de overlast zoveel mogelijk te beperken. Mocht u slecht te been of mindervalide zijn, dan kunt u altijd hulp vragen aan de medewerkers van de aannemer. Ook kunt u contact opnemen met de toezichthouder.

10. Kunnen de hulpdiensten tijdens de werkzaamheden in onze straat komen?
Ja, met de hulpdiensten hebben we afspraken gemaakt dat de straat en alle woningen altijd bereikbaar blijven bij noodgevallen.