gemeente Landsmeer | Havenzathe herinrichting uitvoering

Artikel Havenzathe herinrichting uitvoering

Vervanging riolering en herinrichting
De riolering in de wijk moet vervangen worden, maar ook wordt de herinrichting van de openbare ruimte aangepakt. In nauwe samenwerking met de bewoners (via een uitgebreid burgerparticipatie traject) is er een masterplan uitgewerkt. Hierin zijn zoveel mogelijk door bewoners ingebrachte wensen samengebracht, zó dat dit voldoet aan de eisen en regelgeving van deze tijd en rekening houdend met de taken die de gemeente meekrijgt vanuit de Rijksoverheid.

Planning
Het project wordt in fases uitgevoerd in de periode 2021-2028. De eerste werkzaamheden zijn in 13 september 2021 gestart bij Stoutenburg. Oude riolen in voortuinen zullen worden afgedopt en gevuld met schuimbeton en inspectieputten worden tot 50 cm onder het maaiveld verwijderd. Nieuwe riolen worden alleen in de openbare ruimte aangelegd en niet in particuliere grond. De betrokken eigenaren zijn via een bewonersbrief op de hoogte gesteld.

Informatie:

Algemeen


Fase 1 (Stoutenburg) tm mei 2022

Fase 2 (omgeving Burgweg) 2023

Informatie fase 2

Contactpersoon project Havenzathe

Piet Cornelissen, projectleider, p.cornelissen@landsmeer.nl, 020-4877111