gemeente Landsmeer | Meervalweg, Marsenbreek en Schuttebreek - herinrichting

Artikel Meervalweg, Marsenbreek en Schuttebreek - herinrichting

Type project: Herinrichting
Locatie: Meervalweg
Uitvoering: 4e kwartaal 2023 tot en met juni 2024
Projectleider: Emiel Zomerdijk

Aanleiding van het project

De Meervalweg is een wijk die in de jaren 80 is gebouwd. De inrichting van de wijk is in de loop van de tijd niet veel veranderd. De riolering en het gemaal in de wijk geven regelmatig storing en is aan vervanging toe. De verhardingen van de trottoirs en de rijbaan voldoen niet meer aan de gestelde eisen en daarnaast is het groen en de verlichting einde levensduur. Dit betekent dat alle facetten in de openbare ruimte toe zijn aan groot onderhoud. Als alle facetten in de openbare ruimte vervangen dienen te worden, biedt dit kansen om te kijken naar optimalisaties van de inrichting van de bestaande openbare ruimte. Zo kijken we naar de verhouding groen vs. verhardingen en mogelijkheden om de kwaliteit van de openbare ruimte te vergroten als het gaat om leefbaarheid, toegankelijkheid en veiligheid.

Werkzaamheden

De werkzaamheden voor de herinrichting bestaan uit onder andere uit verwijderen groen, opbreken huidige bestrating, verwijderen en aanleg riolering, aanleg nieuwe bestrating en groeninrichting.

Meer informatie

Vragen
Wilt u meer weten, kijk dan bij de veelgestelde vragen.
Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op met projectleider Emiel Zomerdijk via e-mail of telefoon 06-28810730. 
Tijdens de inloopbijeenkomst die wij in december organiseren, kunt u uiteraard ook vragen stellen. 

Meervalweg, Marsenbreek en Schuttebreek - herinrichting