gemeente Landsmeer | Meervalweg, Marsenbreek en Schuttebreek - herinrichting update mei 2023

Artikel Meervalweg, Marsenbreek en Schuttebreek - herinrichting update mei 2023

Update mei 2023

Het project Meerval heeft, door onder andere capaciteitsgebrek als gevolg van prioritering van werkzaamheden en beperkte financiële middelen, enige tijd stil gelegen. Er is capaciteit gecreëerd om het project weer op te pakken en daarmee zijn wij vorige maand begonnen met de herstart van de voorbereidingen van het project. Het doel is om dit najaar te starten met de realisatie. Het definitieve ontwerp dat enkele jaren geleden na inbreng van u als bewoner tot stand is gekomen, zal daarbij niet worden gewijzigd. Wel wordt gekeken naar het type groen voor de beplantingsvakken en klimaatbestendige maatregelen.

Planning

Komende zomer zijn de voorbereidingen afgerond en starten wij het aanbestedingstraject om een aannemer te vinden die de herinrichting zal realiseren. Naar verwachting start de aannemer dit najaar met de uitvoering van de eerste werkzaamheden. Op het moment dat de aannemer bekend is, organiseren wij een inloopbijeenkomst, waarin wij de fasering en de uitvoeringsplanning aan u zullen toelichten.

Werkzaamheden Liander

Binnenkort voert Liander onderhoudswerkzaamheden uit aan de elektrakabels in uw straat. Vanaf eind mei vervangt of verwijdert Liander de oude elektrakabels. Binnenkort ontvangt u van Liander meer informatie over de exacte duur van de werkzaamheden en de mogelijke hinder die u hiervan kunt ondervinden.