gemeente Landsmeer | Meervalweg, Marsenbreek en Schuttebreek - herinrichting voorbereiding 2018-2019

Artikel Meervalweg, Marsenbreek en Schuttebreek - herinrichting voorbereiding 2018-2019

Eind 2018 werden bewoners gevraagd om mee te denken over de nieuwe inrichting van de Meervalweg. Middels een enquête is bewoners gevraagd hoe men aankeek tegen de bestaande inrichting en welke kansen zij zagen voor de nieuwe inrichting. Ook is er gezamenlijk door de wijk gelopen om op locatie specifieke zaken onder de loep te nemen. N.a.v. de uitkomsten van de enquête en de ronde door de wijk, heeft de gemeente het nieuwe ontwerp laten opstellen en dit toegelicht op 14 januari 2019 middels een inloopbijeenkomst.

Belangrijke thema's waren groen en parkeren. De wens van bewoners was meer groen, maar niet ten kosten van de hoeveelheid parkeerplaatsen. Uiteindelijk heeft dit geleidt tot een aanpassing van de aansluiting Schuttebreek / Meervalweg. De inrichting wordt dusdanig aangepast dat zowel verkeersveiligheid, parkeergelegenheid en groen kwalitatief wordt verbeterd. Na de 1e inloopbijeenkomst bleken er nog verschillende opmerkingen te zijn, die leidde tot een aanpassing van het ontwerp. Dit aangepaste ontwerp is middels een 2e inloopbijeenkomst op 15 april 2019 nogmaals toegelicht, waarna het definitieve ontwerp vervolgens is vastgesteld door het college van B&W.