gemeente Landsmeer | Meervalweg Marsenbreek en Schuttebreek - herinrichting update maart 2024

Artikel Meervalweg Marsenbreek en Schuttebreek - herinrichting update maart 2024

In februari 2024 is aannemer De Bie Infra gestart met de werkzaamheden aan de Meervalweg en omgeving. De oude bestrating is in de eerste twee fasen verwijderd en de eerste nieuwe rioolbuizen zijn inmiddels aangelegd. De start begon wat stroef, onder andere door de vele regen en door uitdagingen met de ondergrondse infra. Door de inzet van een extra rioolploeg wordt de vertraging in de planning weer ingelopen.

Twee nieuwe rioolgemalen
Vanaf volgende week wordt er ook gestart met de aanleg van de twee nieuwe rioolgemalen op de Meervalweg en de Noorderbreek. Allereerst wordt er een nieuwe boring van de Meervalweg naar de Noorderbreek gerealiseerd, waarna de twee gemalen worden aangebracht en aangesloten. Deze werkzaamheden duren als alles volgens plan verloopt ongeveer vier weken. De omwonenden zijn inmiddels geïnformeerd.

Werkdepot Zuiderzeelaan
Het werkdepot van de aannemer staat aan de Zuiderzeelaan. We ontvingen een aantal berichten van bewoners die zich zorgen maakten over het parkeren en de veiligheid bij het depot. De aannemer heeft inmiddels betonblokken geplaatst op de parkeerplaatsen aan beide zijden van de uitritconstructie op de Zuiderzeelaan. Hiermee wordt het overzicht voor alle verkeerstromen op de T-splitsing vergroot wat zorgt voor een verbeterde verkeersveiligheid. De parkeerplaatsen die door de plaatsing van de betonblokken zijn komen te vervallen, zijn weer teruggebracht nabij het depot.
Hier heeft de aannemer 15 tijdelijke openbare parkeerplaatsen aangebracht, die door iedereen gebruikt kunnen worden. We vragen alle bewoners om niet te parkeren in de bermen, maar gebruik te maken van deze parkeerplaatsen.

Borden en spiegels bij werkdepot
Verder heeft de aannemer bij het werkdepot op verschillende plaatsen aanvullende bebording en spiegels geplaatst. De spiegels geven weggebruikers een beter beeld van tegemoetkomend verkeer en de bebording attendeert weggebruikers op het bouwverkeer en de uitritconstructie van het depot. Vanuit het projectteam wordt er op deze manier alles aan gedaan om de verkeersveiligheid zoveel mogelijk te vergroten.

Inloopspreekuur en informatie
De aannemer heeft elke donderdag tussen 11.00 en 12.00 uur inloopspreekuur waar u van harte welkom bent. Verder kunt u bij vragen altijd contact opnemen met de projectleider van de gemeente de heer E. Zomerdijk 06-288107230.

BouwApp
U kunt de voortgang van de werkzaamheden volgen via de BouwApp. De aannemer plaatst hier updates in. De BouwApp kunt u downloaden op uw telefoon via de App Store of Google Play.