gemeente Landsmeer | Meervalweg Marsenbreek en Schuttebreek - herinrichting update oktober 2023

Artikel Meervalweg Marsenbreek en Schuttebreek - herinrichting update oktober 2023


Update oktober 2023

Afgelopen zomer hebben we de voorbereidingen voor de herinrichting afgerond. Het ontwerp dat in 2019 is vastgesteld, hebben we tegen het licht gehouden en we kunnen concluderen dat deze uitgevoerd kan gaan worden. Wel hebben we een aantal wijzigingen doorgevoerd vanwege wet- en regelgeving en vanwege de kansen die er liggen op het gebied van klimaat, waar we gebruik van willen maken.

Inspelen op klimaatverandering
Het vervangen van de riolering biedt namelijk kansen om de openbare ruimte klimaatadaptief in te richten. Doordat het klimaat aan het veranderen is, ontstaan op zomerse dagen hoge temperaturen, mede als gevolg van de versteende omgeving en het beperkt aantal bomen. Tegelijkertijd komen steeds vaker perioden met hevige buien en perioden van langdurige droogte voor, met als gevolg water op straat en uitdroging van de ondergrond. We richten daarom twee parkeervakken in met zogeheten grastegels. Door deze tegels kan regenwater weer in de natuurlijke bodem infiltreren. Ook heeft het groen op warme dagen een verkoelend effect. De aanleg van deze twee parkeervakken is een pilot van de gemeente die twee jaar duurt. Bij positieve effecten zullen we bij volgende herinrichtingen meer van dit type parkeerplaatsen aanleggen.

Veiligheid
In het ontwerp van 2019 zijn verschillende drempels opgenomen om de snelheid van het verkeer te verlagen. De geplande locaties voldoen echter niet aan de landelijke regelgeving. Daarom komen ze op een andere plek. Ook worden er op het wegdek markeringen aangebracht bij uitritten van woonerven. Zo willen wij het verkeer erop attenderen dat ze een woonerf naderen.

Planning
Deze is ten opzichte van mei 2023 niet gewijzigd.

Tekeningen ontwerp

Kijk voor de actuele ontwerp tekeningen op de startpagina project Meervalweg.