gemeente Landsmeer | Tormentilstraat en omgeving

Artikel Tormentilstraat en omgeving

Type project: Herinrichting
Locatie: Tormentilstraat
Verwachte startdatum: 1e kwartaal 2025
Aannemer: Nog niet bekend
Projectleider: Mattijn de Heer

Aanleiding van het project

Begin 2025 wordt gestart met de werkzaamheden voor de herinrichting van de Tormentilstraat (tussen de Dorpsstraat en de Fuutstraat), de Wederikstraat, de Zonnedauwstraat en Zilverschoon. De werkzaamheden bestaan onder andere uit het vervangen van de riolering. In het rioolstelsel dat er nu ligt, worden regenwater en vuilwater door dezelfde leiding verzameld en naar de waterzuivering gebracht. In de nieuwe situatie worden twee rioolleidingen aangebracht: een voor de afvoer van regenwater en een voor de riolering. Hierdoor is er minder kans op wateroverlast bij hevige regenbuien. Naast het aanbrengen van nieuwe riolering worden ook de straten opgehoogd. Dit gebeurt omdat deze de afgelopen jaren langzaam zijn verzakt. Met het ophogen van het gebied en de vervanging van het riool is de straat weer gereed voor de toekomst.

 Werkzaamheden

De werkzaamheden voor de herinrichting bestaan uit:

• Vervangen riolering;
Verwijderen groen;
• Opbreken huidige bestrating;
• Aanleg nieuwe bestrating;
• Groeninrichting.

Planning

Uitvoering 1e kwartaal 2025.

Meer informatie

Samenvatting resultaten enquête

- Bewonersbrief Tormentilstraat start werkzaamheden.  

enquête (20 maart 2024)

- Veel gestelde vragen

Vragen

Wilt u meer weten, kijk dan bij de veelgestelde vragen.
Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op met projectleider Mattijn de Heer via e-mail
Tijdens de inloopbijeenkomst die wij in april organiseren, kunt u uiteraard ook vragen stellen.

Tormentilstraat en omgeving