gemeente Landsmeer | Tormentilstraat en omgeving Q&A

Artikel Tormentilstraat en omgeving Q&A

Wat is een riolering? Riolering transporteert uw afvalwater naar de rioolzuivering van het waterschap en uw dakwater naar de sloten in uw omgeving.
Waarom wordt de riolering opnieuw aangelegd? Uw wijk is in de jaren 50 op een veenlaag aangelegd. Door de jaren heen zakt de omgeving door het gewicht van het zandpakket dat is aangebracht om de wegen te kunnen aanleggen. Door de verzakkingen en door veroudering voldoet de riolering niet meer. Doordat wij de werkzaamheden nu gelijktijdig uitvoeren met het herstellen van de bestrating, heeft u maar één keer hinder van de werkzaamheden.
Waarom wordt de riolering verplaatst? De huidige riolering is aangelegd onder de tuinen van de woningen. Voor toekomstig beheer en onderhoud is dit niet wenselijk. Met het opnieuw aanbrengen van de riolering, zal de riolering allemaal terug worden aangebracht in de openbare ruimte.
Wat gebeurt er met de riolering op particuliere percelen? Oude riolen die zich nu onder tuinen bevinden, doppen we af en vullen we met schuimbeton. Rioolputten in tuinen verwijderen we niet volledig, wel halen we de bovenste 50cm weg. Op deze manier zal de oude riolering niet meer functioneren. Dit is allemaal volledig veilig en bewoners zullen hier de minste hinder van ondervinden.
Waarom wordt de oude riolering niet in zijn geheel verwijderd? De riolering ligt onder tuinen (bestrating en groen). Als wij de riolering in zijn geheel verwijderen, moeten wij de ondergrond in en daarmee de betreffende tuinen helemaal leeg halen. Dit brengt risico's met zich mee, zoals schade aan woningen en/of schuttingen en levert veel hinder op v.w.b. huisaansluitingen en nutsvoorzieningen. De gemeente kiest er daarom voor om de leidingen vol te schuimen en de putten tot 50 cm onder maaiveld te verwijderen. Dit zorgt voor minder overlast en risico's voor u als bewoner.
Is er kans op schade aan mijn eigendom? Nee, de werkzaamheden worden dusdanig uitgevoerd dat dit niet zal leiden tot schade aan uw eigendom.
Wat moet ik doen als mijn beplanting of bomen overhangen op openbaar gebied? Wij willen graag alle voetpaden en bestrating opnieuw aanbrengen, maar daarvoor moet de aannemer wel de ruimte hebben en bij de bestrating kunnen komen. De winter is een goede periode om uw (voor)tuin te onderhouden. Wij willen u vragen om voor december te zorgen dat uw groen weer netjes terug is gesnoeid tot op uw eigen erf. In december zullen wij een rondje maken om te kijken of de bereikbaarheid bij uw perceel voldoende is om de bestrating te vervangen. Mocht dat niet zo zijn, dan bellen wij bij u aan om hier afspraken met u over te maken. Als u dan niet thuis bent, gooien wij een briefje in de brievenbus met het verzoek contact met ons op te nemen.
Waar kan ik terecht voor meer vragen over U kunt contact opnemen met de projectleider van het project Tormentilstraat e.o.: Mattijn de Heer, via gemeente@landsmeer.nl