gemeente Landsmeer | Van Acker, Dorpsstraat 60

Artikel Van Acker, Dorpsstraat 60

De eigenaar/ontwikkelaar heeft plannen om de voormalige metaalfabriek Van Acker aan de Dorpsstraat 60 te herontwikkelen van een bedrijfs- naar een woonfunctie. Het doel is om 16 woningen voor starters en 16 woningen met voorrang voor ouderen te realiseren.

De initiatiefnemer heeft in 2018 een verzoek om een omgevingsvergunning bij de gemeente ingediend, medio 2018 is wettelijk bepaald dat nieuwbouw niet meer voorzien mag zijn van een gasaansluiting. Ondanks dat het niet noodzakelijk was, heeft de initiatiefnemer besloten om gasloos te bouwen.

Het bouwplan is derhalve op ondergeschikte onderdelen aangepast. In de nieuwe tekeningen wordt ook rekening gehouden met vele op- en aanmerkingen die in een eerder participatietraject zijn verzameld. De ontwerpvergunning heeft ter inzage gelegen van 9 oktober 2019 tot en met 19 november 2019. Er zijn enkele zienswijzen binnen gekomen. Deze zijn voorzien van een reactie en tevens wordt de laatste hand gelegd aan het rondmaken van de vergunning. Verwacht wordt dat de vergunning eind 2020 wordt verleend.

Voor publicaties omtrent de ruimtelijke procedures, verzoeken wij u het Kompas en deze website in de gaten te houden. Wilt u meer informatie over het kopen van een woning neem dan contact op met makelaarskantoor Hoekstra en van Eck.

Contact
Voor vragen kunt u contact opnemen met Ali Bal via a.bal@landsmeer.nl of telefonisch via 020-4877111.