Artikel Van Acker, Dorpsstraat 60

De eigenaar/ontwikkelaar heeft plannen om de voormalige metaalfabriek Van Acker aan de Dorpsstraat 60 te herontwikkelen van een bedrijfs- naar een woonfunctie. Het doel is om 16 woningen voor starters en 16 woningen met voorrang voor ouderen te realiseren.

De initiatiefnemer heeft in 2018 een verzoek om een omgevingsvergunning bij de gemeente ingediend, medio 2018 is wettelijk bepaald dat nieuwbouw niet meer voorzien mag zijn van een gasaansluiting. Ondanks dat het niet noodzakelijk was, heeft de initiatiefnemer besloten om gasloos te bouwen.
Het bouwplan wordt derhalve op ondergeschikte onderdelen aangepast. In de nieuwe tekeningen wordt ook rekening gehouden met vele op- en aanmerkingen die in een eerder participatietraject zijn verzameld. Verwacht wordt dat de stukken voor het zomerreces 2019 ter inzage worden gelegd.

Voor publicaties omtrent de ruimtelijke procedures, verzoeken wij u het Kompas en deze website in de gaten te houden.

Informatie

Contact
Voor vragen kunt u contact opnemen met Bob Visser via b.visser@landsmeer.nl of telefonisch via 020-4877111.