Artikel Van Acker, Dorpsstraat 60

De eigenaar/ontwikkelaar heeft plannen om de voormalige metaalfabriek Van Acker aan de Dorpsstraat 60 te herontwikkelen van een bedrijfs- naar een woonfunctie. Het doel is om 16 woningen voor starters en 16 woningen met voorrang voor ouderen te realiseren.

Beeld- en oordeelvormenden sessie
De gemeenteraad zal een beeld- en oordeel vormen over dit plan. Deze vindt plaats op donderdag 28 september, gemeentehuis Landsmeer (raadzaal), 20.00 uur. U bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen. Als u de raad iets wilt meegeven, dan kunt u inspreken tijdens de vergadering. Graag vooraf aanmelden via griffier@landsmeer.nl of telefonisch via 020 - 4877111.

Informatie

Vragen