Artikel Van Acker, Dorpsstraat 60

De eigenaar/ontwikkelaar heeft plannen om de voormalige metaalfabriek Van Acker aan de Dorpsstraat 60 te herontwikkelen van een bedrijfs- naar een woonfunctie. Het doel is om 16 woningen voor starters en 16 woningen met voorrang voor ouderen te realiseren.
Het gaat om koopwoningen, zodra hierover meer bekend is zullen we dit op deze website vermelden. 

Informatie