gemeente Landsmeer | Water en riool

Artikel Water en riool

Heeft u klachten of meldingen op het gebied van water of riool?
U kunt alle meldingen in de openbare ruimte indienen via het digitale loket

Hieronder vindt u diverse onderwerpen die op water en riool betrekking hebben.

 WATER

onderwerp

 specificatie
Aanlegsteigers     regels rond het aanleggen van steigers en boothuizen
Bruggen  bedieningstijden
Zwemwater  waar kan ik veilig zwemmen?
Vaaroverlast  overlast vaartuigen melden
Veerdiensten   info over de 2 pontveren
Bootjes  toestemming boot in openbaar water leggen

RIOOL

onderwerp                    specificatie                                                          
afvalwater  het lozen van afvalwater
hemel- en grondwater  verbod op lozen op riool / gescheiden stelsel hemelwater
rioolheffing  rioolheffing, een gemeentelijke belasting
verstopping  waar meld ik een storing of verstopping in een (hoofd)riool? 
rioleringsplan  rioleringsplan (GRP) en verantwoordelijkheden