gemeente Landsmeer | Afvalinzameling

Artikel Afvalinzameling

REMONDIS  verzorgt de afvalinzameling voor de gemeente Landsmeer. Neem zelf contact op met REMONDIS als u
vragen hebt over (het legen van) uw container, een extra of nieuwe container aanvragen of het ophalen van afval. U kunt ook kijken of uw vraag bij de FAQ staat.

Afvalkalender 2022

Het rooster (per wijk) wanneer het afval wordt afgehaald.

Afvalstoffenheffing De jaarlijkse aanslag voor het ophalen en verwerken van afval.
Afvalcontainers Container aanvragen
Afvalpas Met deze pas heeft u toegang tot de milieustraat

Milieustraat/werf

Openingstijden en locatie   

Glas Locaties van de containers
Grofvuil Op laten halen: Maak voor het ophalen een afspraak met REMONDIS.
Zelf wegbrengen: bij de milieustraat. 
Huishoudelijk afval  Wat hoort in welke bak?
Mileudienst Omgevingsdienst IJmond, aanspreekpunt voor milieuzaken
Oud papier, karton Inzameling door verenigingen
PMD Plastic / Metalen verpakkingen / Drankkartons

Textielkleding en schoeisel 

Locatie van de containers
Hondenpoep Alle informatie over regelgeving, opruimplicht en de aangewezen losloopgebieden
Afvalbeleidsplan 2021-2026