gemeente Landsmeer | Afvalinzameling

Artikel Afvalinzameling

REMONDIS  verzorgt de afvalinzameling voor de gemeente Landsmeer. Neem zelf contact op met REMONDIS als u vragen hebt over (het legen van) uw container, een extra of nieuwe container aanvragen of het ophalen van afval. U kunt ook kijken of uw vraag bij de FAQ staat. 

Afvalkalender 2023

Het rooster (per wijk) wanneer het afval wordt afgehaald

Afvalstoffenheffing De jaarlijkse aanslag voor het ophalen en verwerken van afval
Afvalcontainers Container aanvragen
Afvalcontainer oud papier Omruilen/omdekselen container oud papier
Afvalpas Met deze pas heeft u toegang tot de milieustraat

Milieustraat

Folder milieustraat

Openingstijden en locatie   

Hoeveelheden per soort afval die aangeleverd mogen worden

Bedrijfsauto's

Wanneer u uw eigen bedrijfswagen gebruikt om huishoudelijk afval weg te brengen, dan dient u hiervoor, voorafgaand aan uw bezoek, een uitzondering aan te vragen via de Afvalinfolijn van REMONDIS en de bevestiging hiervan mee te nemen

Glas Locaties van de containers
Grofvuil Op laten halen: Maak voor het ophalen een afspraak met REMONDIS.
Zelf wegbrengen: bij de milieustraat
Huishoudelijk afval  Wat hoort in welke bak?
Mileudienst Omgevingsdienst IJmond, aanspreekpunt voor milieuzaken
Oud papier, karton Inzameling door verenigingen
PMD Plastic / Metalen verpakkingen / Drankkartons

Textielkleding en schoeisel 

Locatie van de containers
Hondenpoep Alle informatie over regelgeving, opruimplicht en de aangewezen losloopgebieden
Zwerfafval Wilt u helpen om zwerfafval op te ruimen? Dit is mogelijk, ook met een groep!
Afvalbeleidsplan 2021-2026