gemeente Landsmeer | Afvalinzameling

Artikel Afvalinzameling

 

Afvalbeleid per juli 2022 Meest gestelde vragen
Afvalkalender 2022

Deze afvalkalender geldt tot 1 juli 2022, omdat vanaf juli het nieuwe afvalbeleidsplan wordt uitgevoerd. Wat dit nieuwe beleidsplan voor u betekent, zullen we begin 2022 toelichten op de website, in de nieuwsbrief, op social media en in Kompas.

Afvalscheidingswijzer Wat moet nu in welke bak?
Afvalstoffenheffing De jaarlijkse aanslag voor het ophalen en verwerken van afval
Afvalcontainers Container aanvragen
Gemeentewerf Openingstijden en locatie
Glas Locaties van de containers
Grofvuil Ophalen: de gemeente haalt elke 3 weken op verzoek grof vuil bij u af.
Wegbrengen: op de gemeentewerf kunt u terecht voor grof vuil, hout, glas, bruin/witgoed etc. 
Hout stoken  
Huishoudelijk afval  Wat hoort in welke bak?
Mileudienst Omgevingsdienst IJmond, aanspreekpunt voor milieuzaken
Oud papier, karton Inzameling door verenigingen
PMD Plastic / Metalen verpakkingen / Drankkartons

Textielkleding en schoeisel 

Locatie van de containers
Hondenpoep Alle informatie over regelgeving, opruimplicht en de aangewezen losloopgebieden

In onze gemeente zamelen we verschillende afvalstromen in. We komen bij u aan huis langs om GFT, PMD, karton en papier en restafval op te halen. Daarnaast zijn er in de gemeente meerdere voorzieningen om glas en karton en papier weg te brengen. Voor al uw andere huishoudelijke afval kunt u naar de milieustraat op de gemeentewerf.

Waarom is afval scheiden zo belangrijk?
Door het scheiden van afval draagt u niet alleen bij aan een beter milieu, ook helpt u de stijging in de kosten van de afvalstoffenheffing te verminderen. De verwerking van restafval, het afval in uw grijze bak, zorgt namelijk voor de meeste kosten. Dit betekent dat als u uw GFT, PMD of karton en papier in de grijze bak gooit, dit afval wordt verwerkt tegen een hogere prijs dan wanneer u het in de juiste bak zou gooien. De verwerkingskosten van GFT zijn namelijk een stuk lager dan die van restafval en de kosten van het verwerken van PMD en papier en karton zijn nog lager. Daarom willen we u vragen om uw afval zo goed mogelijk te scheiden. Al deze verschillende afvalsoorten kunnen soms verwarrend zijn: wat moet nu in welke bak? Op Afvalscheidingswijzer kunt u makkelijk en snel zien in welke bak uw item moet.

Huis aan huis inzameling
Graag willen we u attenderen op de regels rondom het aanbieden van het huis-aan-huis afval. GFT, PMD en restafval worden opgehaald volgens de afvalkalender. We willen u vragen om uw containers of PMD-zakken op de dag van de inzameling voor 7.30 uur 's ochtends buiten te zetten, maar niet eerder dan 20.00 uur de avond ervoor. Zo voorkomen we zwerfafval, ongedierte en overlast. We stellen het op prijs als u uw container na inzameling zo snel mogelijk weer ophaalt, zodat voorbijgangers en verkeer er zo min mogelijk hinder van ondervinden. Bedankt voor uw medewerking!