gemeente Landsmeer | Gemeentelijke adviescommissie ruimtelijke kwaliteit Landsmeer

Artikel Gemeentelijke adviescommissie ruimtelijke kwaliteit Landsmeer

Wanneer u bouwplannen, ruimtelijk ontwikkelingen of u gaat iets doen aan een monumentaal pand wordt er gekeken of de activiteit voldoet aan de eisen van de gemeentelijke adviescommissie ruimtelijke kwaliteit. De eisen van de commissie staan beschreven in o.a.  de welstandsnota . Deze commissie zal beoordelen of het plan goed past in de bestaande omgeving.

Welstandsviewer

Heeft u bouwplannen, dan kunt u in de viewer zien wat u mag bouwen en hoe een en ander eruit moet zien. Op deze manier willen wij ervoor zorgen dat de regelgeving over het bouwen een stuk transparanter en makkelijker te raadplegen is.  In de viewer voert u het betreffende adres in en de geldende welstandcriteria worden getoond.

Vergaderingen

De commissie vergaderingen vinden iedere twee weken op maandag (met uitzonderingen van feestdagen, dan op dinsdag)  plaats (agenda). De vergaderingen zijn openbaar en vinden digitaal plaats (bij hoge uitzondering fysiek). Ook is het in sommige situaties mogelijk om een toelichting of reactie te geven op plannen. 

Welstandszitting:

17 juni 2024

Tijdstip: 

 

Locatie LET OP!:

De plannen worden digitaal afgehandeld 

(De commissie zit fysiek in ruimte A01 gemeentehuis Purmerend, digitaal via Teams)  

1 van Beekstraat 134, 1121NT Landsmeer (24060335/2024DSOV0160) 11:25  
2 Noordeinde 164, 1121AM Landsmeer (23030743/OV2023096) 11:45  

Er is een reglement opgesteld voor de commissie waarin u veel antwoorden kunt vinden op vragen over de commissie of de commissievergaderingen:

RVO (reglement van orde)

Bijlage bij RVO

Heeft u nog andere vragen? Neem dan contact op met de plantoelichter van de gemeente.

Samenstelling commissie
ir. Ben Ewals, stedenbouwkundige, voorzitter
Aniek de Jong MA, secretaris
Jorrit Mulder, architect
Jeroen Twisk, erfgoeddeskundige

Ambtelijk Plantoelichter
Sander Melk