gemeente Landsmeer | Vakantieresort Breeck

Artikel Vakantieresort Breeck

De gemeenteraad van Landsmeer heeft in de toekomstvisie Landsmeer 2025 ´Ruimte voor kwaliteit´ vastgesteld. Recreatie en toerisme vormen een belangrijke ontwikkelrichting in deze visie. Een locatie aan de ringweg A10 kan een mogelijkheid zijn om hier concreet invulling aan te geven. 

Planning

Update december 2022:
In navolging op het raadsakkoord voert het college een onderzoek of woningbouw op de locatie van het resort mogelijk. Alvorens verdere stappen worden ondernomen, wordt de uitkomst van dit onderzoek eerst afgewacht.

Informatie

Vragen

Alle omwonenden en betrokken ondernemers zijn door de gemeente op diverse manieren geïnformeerd over de werkzaamheden. Heeft u nog vragen? Mail deze dan naar gemeente@landsmeer.nl