gemeente Landsmeer | Verkeer en wegen

Artikel Verkeer en wegen


VERKEER algemeen

onderwerp           specificatie                                                                                              
inrijverbod  er geldt een inrijverbod ter hoogte van Purmerland
blauwe zone  meer info over ontheffing en plattegrond van de zone
parkeren  informatie over parkeren

WEGEN 

onderwerp            specificatie                                                                                             
wegwerkzaamheden Werk aan de weg 
projecten  hier vindt u informatie over de lopende (bouw)projecten en herbestrating
   

De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, beheer en onderhoud én de verkeersveiligheid van de openbare infrastructuur. Hieronder vallen openbare wegen, parkeerterreinen, pleinen, voet- en fietspaden binnen de woonkernen Landsmeer, Den Ilp en Purmerland. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de provincie zijn verantwoordelijk voor het landelijk gebied buiten de bebouwde kom.